Jag lägger ofta upp närbilder från processen och inte helbilder på verken. Det viktiga i detta stadie av arbetet är inte helheten ytan enskilda händelser, upplevelser och upptäckter som närbilder och ögonblick.

 

indigo

Krapp