Det viktiga i detta stadie av arbetet är inte helheten ytan enskilda händelser, upplevelser, upptäckter som närbilder och ögonblick.

 

indigo

Krapp