Titel: Hålrum

Teknik: Vävd
Material: lin
Projekt: TImglas