Anställningar och kortare uppdrag:

2014 - 2015            Vävare på Countess Von Eckerman
2016 - tillsvidare     Konstvävare för Andreas Eriksson, hemsida: http://www.medelplana.com/
2018 - 2018            Adjunk på kanditadprogrammet "Textil, kropp och rum"  vikariat på 50 % feb - jun,
                               HDK Steneby, Göteborgs Universitet. 
2022 - 2023            Textillärare, vikariat 60 %, på grundksolan Normarkens Skola Årjäng. 
2023 feb                 Gästlärare, 1 vecka bildväv, Sätergläntan.
2022- tillsvisdare    Driver eget.

Utbildningar:

2010 – 2011          Textil och formgivning, Åsa Folkhögskola
2011 – 2012          Textilhantverk Basår, HV Skola, Handarbetets Vänner
2012 – 2014          Högre textil hantverksutbildning, HV Skola
2014 – 2016          Textilkonst masterprogrammet, HDK, Högskolan för konsthantverk och design.
2020 – 2020          Introduktion Konstvetenskap 7,5 p, Karlstad Universitet


Utställningar:

2011          Handkraft JA Tack!                Nyköping Kungstornet
                                                                Eskilstuna Stadsmuseum
                                                                Stockholms Länsmuseum
2013          Mattor, grupputställning         Lidingö konstrunda på Elfviks gård, Sockholm
2014          Examensutställning,        
                  HV Skola avgångseleve        Almgrens Sidenväveri, Stockholm
2015          Advanced time                      Gallery A-venue, Göteborg                 
2016          Examensutställning,            
                  HDK Masterprogrammet      Vasagatan 33, Göteborg
                  5 Unga, gupputställning        Almgrens Sidenväveri, Stockholm
                  Stipendiater 2016                 Uppsala Konstmuseum
2018          Soloutställning                      Galleri Grytsberg, Grytsbergs Säteri i Sörmland   
2019          Sjätte sinnet                          Sura Kyrka, Surahammar
2021          Sommarutställning               Galleri 28, Kalmar
2021          Julsalong, småverk              Galleri 28, Kalmar    
2022          Konstsalongen                     Lagårn i Ullsta, Stjärnhov     
2022          Soloutställning                      Kalstad Art Gallery


Stipendier:

2012          Maria Lindgrens Sömmerskehem
                  Maria Lindgrens Sömmerskehem
                  Jenny Åkerström-stipendium 
                  Ester Asplunds Stiftelse Stipendiefond
                  Stiftelsen Emil, Frida och Stina Hultstrands minnesfond.
2013          Siv och Carl Malmsten Stiftelse
2014          Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse
2015          Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
                  Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
                  Estrid Ericsons Stiftelsen
2016          Karna Askers fond
                  Eric Ericsons Stiftelse
                  Anna-Lisa Thomson till minne
2019          Konstakademin
2021          Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden


Publikationer / Recentioner:

2014           Tidskriften Vävmagasinet: nr 3
                   Tidskriften Hemslöjden: nr 2
2015           Tidskriften Vävmagasinet: nr 3
2016           Upsala Nya Tidning : http://www.unt.se/kultur-noje/konst/helhet-som-balanserar-ovanligt-val-4465311.aspx
2019          
Tidskriften Vävmagasinet
2022           NWT, Nya Wärlmands Tidningen, publicerad: 2022-10-11.


Kommande och pågående projekt…
 
2022                               Konstnärligt Gestaltningsuppdrag för Uppsala Regionen.
                                        Planeras vara klart sommaren år 2023.