Projektet Timglas är ett undersökande arbetet i material,
                                   teknik och form. Där det textila vävarna lyfts från väggen,
                                   från golvet och i rummet. Jag jobbar med processen och
                                   improviserar mig fram genom arbetets gång. Allt hänger
                                   samman och är beroende av varandra i en kedja av
                                   händelser. Mina händer, muskelminnet och erfarenheter i
                                   samspel med materialet och arbetet i vävstolen.
                                   I arbetet är vävstolen och materialet i fokus.Jag förhåller
                                   mig till dess kvalité och egenskaper, styrka och svaghet,
                                   förmågan att både absorbera och reflektera ljus. Allt
                                   påverkar dess fall och karaktär.

                                    Stillheten och tystnaden finns i den abstrakta form som
                                    intar rummet, hänger stilla och monumental. Ett lugn finns
                                    i den vävda ytan som med all säkerhet är vad den är, är vad
                                    du ser. Från den vävda ytan hänger trådar fritt, med
                                    möjligheten till rörelse.

 

Titel: Timglas
Storlek: Anpassningsbar höjd, allt från 300 till 160 cm...
Titel: projekt - timglas
Storlek: höjd 180-40 cm
 Titel: Jag är inte tom, jag är öppen, verk nr1
Storlek: H:3,6m B:2,5m
 
Titel: Jag är inte tom, jag är öppen, verk nr 2

Storlek: ca H:1,4 B:1,8m

Tillhör idag Uppsla Konstmuseum.

Fotograf: Frantisim https://www.flickr.com/photos/frantisim/

Titel: projekt timglas
Storlek: 50 - 90 cm hög

 

Titel: Vid Tjärnen
Storlek: 3.5 m x 1.8 m
Titel: Timglas
Storlek: H:1.8'm B: 0,7m
 Titel: Jord
Storlek: Höjd 2,5 m Bredd 0,9 m
 
Titel: Hålrum
Projekt: TImglas