Kliv in det vakuum
som skapas
där tid och rum försvinner för en stund
låt arbetet ta sin plats
hitta sin väg
se hur det sakta växer fram. 

Jag jobbar systematiskt och metodiskt med utförandet av hantverket men lämnar plats åt slumpen och improvisationen.