Projekt : FURUM

 

FURUM
Inslag för inslag växer väven fram.
Inslagen är ej exakta, ej identiska.
Men påminner om varandra.
Det handlar inte om perfektion eller om att det ska vara på ett visst sätt.
Utan strävar efter en mångfald, variation och dynamik.

Vävningen handlar om tid
och är en progressiv process.
Det handlar om gamla erfarenheter som leder till nya,
ett konstant pågående arbete i rörelse,
i olika riktningar.
Likt varp och inslag,
vertikalt och horisontellt.
Där kunskap och insikter bygger på varandra,
lager på lager som med tiden sakta skapar en helhet.

Tror på vikten att stanna upp och lyssna in.
Identifiera genom att visualisera varje steg, varje beslut.
Annars är det lätt att de små stegen blir flyktiga,
enbart fragment av något som varit.
Som lager på lager av erfarenheter,
bygger på,
likt inslag för inslag,
växer fram.

Grunden är varpen,
konstant och orubblig,
likt en trädstam att luta sig mot.
Tallen.
Dess mognadsprocess som visualiseras i färg, yta och struktur.
Där den unga tallens bark är skör,
likt flagor ligger lager på lager.
För att med tiden mogna och övergå i en mörk,
massiv,
fårad yta.
Tallen – Fura.
FURUM

.


                                      FURUM nr 1
                                   

                                    
                                      Del av ett offentligt gestaltningsuppdrag till Uppsala Län.

                                      Storlek:B133 x H153
                                      Material: ull, silke
                                      Teknik: väv
                                      Färg: ullfärgning och växtfärgning; renfana, björklöv, indigo


 
FURUM nr2
 

Del av ett offentligt gestaltningsuppdrag till Uppsala Län.

Storlek: B:256 x H:110 cm
Material: ull, silke
Teknik: väv
Färg: ullfärgning och växtfärgning; renfana, björklöv, indigo 


 


FURUM nr 3
 


Storlek:B:133 x H:153
Material: ull, silke
Teknik: väv
Färg: ullfärgning och växtfärgning; renfana, björklöv, indigoNärbild 1
Närbild 2


 FURUM nr4
 


Storlek: B:256 x H:110 cm
Material: ull, silke
Teknik: väv
Färg: ullfärgning och växtfärgning; renfana, björklöv, indigoNärbild 


FURUM nr5
 


Storlek: B:90 x H:150 cm
Material: ull
Teknik: väv
Färg: ullfärgning och växtfärgning; renfana, björklövNärbild


 


FURUM : testar kombinationer


 


FURUM nr7
Är fortfarande under arbete...


Storlek: B:60 x H:110 cm
Material: ull, silke
Teknik: väv
Färg: ullfärgning och växtfärgning; renfana, björklöv, indigo