Projektet Timglas är ett undersökande arbetet i material, teknik och form. Där det textila vävarna lyfts från väggen, upp från golvet och i rummet. Jag jobbar med processen och improviserar mig fram genom arbetets gång. Allt hänger samman och är beroende av varandra i en kedja av händelser. Mina händer, muskelminnet och erfarenheter i samspel med linet och arbetet i vävstolen.

I arbetet är vävstolen och materialet i fokus, framför allt linet. Jag förhåller mig till dess kvalité och egenskaper, styrka och svaghet, förmågan att både absorbera och reflektera ljus. Allt påverkar dess fall och karaktär. Stillheten och tystnaden finns i den abstrakta form som intar rummet, hänger stilla och monumental. Ett lugn finns i den vävda ytan som med all säkerhet är vad den är, är vad du ser. Från den vävda ytan hänger trådar fritt, som en kontrast med möjligheten till rörelse.

 

Titel: Jag är inte tom, jag är öppen, verk nr1

Storlek: H:3,6m B:2,5m
Skapad år 2016
 
Titel: Jag är inte tom, jag är öppen, verk nr 2

Storlek: ca H:1,4 B:1,8m
Skapad år 2016
Tillhör idag Uppsla Konstmuseum.

Fotograf: Frantisim https://www.flickr.com/photos/frantisim/

Titel:
Storlek:
Skapad år 2020
 

Titel: Vid Tjärnen

Storlek: 3.5 m x 1.8 m
Skapa år 2018
Titel: Timglas

Storlek: H:1.8'm B: 0,7m
Skapad år 2018Titel: Jord

Storlek: Höjd 2,5 m Bredd 0,9 m
Skapad år 2014
 
Titel: Hålrum

Projekt: TImglas
Skapad år 2019