2013-06-01

"Drömmar"

 


Under färgningsprocessen av inslaget


Del av färdig väv.


Under vävning


Våren 2013 vävde jag ikat för tredje gången. Utmaningen var att färga in både varp och inslag i två olika motiv, två lager som tillsammans skapar en bild. Det slutgiltiga resultatet blev tyvärr inte fullständigt. Utmaninge var för stor denna gång och tiden för knapp, men jag har tagit mig igenom många processer och löst problem som blivit viktig kunskap för mig.

teknik: dubbelikat, tuskaft
material: merc.bomull
.