Återbruksbroderi

Ett improviserat broderi, utan skiss, med inspiration från en resa till Auswitch

Mina inspirationskällor är resan och brodösen Emma Jönnson. 

loading...