förminskar projektet


Förminskar projektet så att det passar budgeten och försöker plasera in vävarna i modellen.