jobbar med avslutningen

Sänker arbeter för att kunna stå och jobba från golvet.
Fäster trådar.