Projektbeskrivningen : sommarkurs


Sitter i sista stunden med projektbeskrivningen till ansökan för sommarkurs…men nu får den vara klar i alla fall.