Lite från dagen

Snabbt går det inte, men lite lite blir gjort allt eftersom dagarna går...