provväv 2 klar

provväv 2 klar i vävstol men långtifrån klar i din helhet