Startat upp vävateljé

Startar upp en vävateljé i Berlin och kommer att väva för Andreas Eriksson.